Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län
Teater Slöjds Konst Film

Kulturutbud för barn, ungdomar och skola i Kalmar län

KulturBUS är ett nätverk av kulturinstitutioner och konsulenter i Kalmar län. Kultur + barn + unga + skola = Kulturbus

Vi erbjuder ett professionellt utbud för barn och ungdom. Under våra respektive rubriker kan du hitta information om våra föreställningar, visningar, konserter, projekt, möjligheter och besöksmål.
Via denna länk får du veta vem, eller vilka, du kan kontakta inom respektive kulturinriktning för mer information.

Webbplatsen vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola, gymnasium, kultur- och fritidsförvaltning, bibliotek eller föreningsliv i Kalmar län.

 

OBS! Arrangörsträff 1 oktober 2018!

Du har väl inte missat att anmäla dig till denna fantastiska dag då Kalmar läns konsulenter, kulturinstitutioner och organisationer presenterar vårutbudet.

Anmälan senast 24 september via Länsmusikens hemsida:

https://lansmusiken.se/barn-och-unga-boka-arrangoerstraeff/

 

Arrangörsträff 1 oktober i Mönsterås

Arrangörsträff 1 oktober i Mönsterås

Arrangörer för barn- och ungdomskultur hälsas välkomna till en inspirerande informationsdag med Kalmar läns konsulenter, kulturinstitutioner och organisationer!

Arrangörsträffen äger rum 1 oktober mellan 08.00 och 15.30 på Kronobäck Hotell och Konferens. Mönsterås kommun är värd för dagen.

Vi bjuder på presentationer, visningar och några smakprov från vårens utbud. Vi är extra glada för att Anna Linge, lektor vid Linnéuniversitetet, förgyller dagen med en föreläsning om kultur och pedagogik.

RELEVANT är Kalmar läns regionala skolkulturstrategi.

Strategin ska, med elevens rättigheter i fokus, främja samordning och utveckling av befintlig skolkulturverksamhet samt prioritering av gemensamma resurser, kommunalt, regionalt och nationellt.

HÄR kan du läsa mer om strategin och ladda ner den som pdf-fil.

Skapande skola

Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Ansökan görs mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen.