Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län
Litteratur Teater Slöjds

Kulturutbud för barn, ungdomar och skola i Kalmar län

KulturBUS är ett nätverk av kulturinstitutioner och konsulenter i Kalmar län. Kultur + barn + unga + skola = Kulturbus

Vi erbjuder ett professionellt utbud för barn och ungdom. Under våra respektive rubriker kan du hitta information om våra föreställningar, visningar, konserter, projekt, möjligheter och besöksmål.
Via denna länk får du veta vem, eller vilka, du kan kontakta inom respektive kulturinriktning för mer information.

Webbplatsen vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola, gymnasium, kultur- och fritidsförvaltning, bibliotek eller föreningsliv i Kalmar län.

Välkommen!

Skola & kultur!!

Skola & kultur!!

Skola & Kultur är nu en del av verksamheten på Regionförbundet Kalmar län.

Det treåriga projektet Skola & Kultur är avslutat och uppdraget förvaltas nu gemensamt av Regionförbundet och Landstinget i Kalmar län. Välkommen att höra av dig till Maria Agestam (maria.agestam@ltkalmar.se) och Peo Fahlström (peo.fahlstrom@rfkl.se) som arbetar med frågorna. Arbetet utgår från den regionala skolkulturstrategin Relevant som Du hittar här intill.

RELEVANT är Kalmar läns regionala skolkulturstrategi.

Strategin ska, med elevens rättigheter i fokus, främja samordning och utveckling av befintlig skolkulturverksamhet samt prioritering av gemensamma resurser, kommunalt, regionalt och nationellt.

HÄR kan du läsa mer om strategin och ladda ner den som pdf-fil.

Skapande skola

Skapande skola

Kulturrådets skriftserige 2012:2 handlar om Skapande skola. Här ett utdrag:

”Bidraget används i första hand för att eleverna ska få arbeta med en kulturutövare och prova på en konstform. Redovisningarna talar även om positiva effekter bland eleverna då de dels har mött och fått uttrycka sig i konst¬former de tidigare kanske hade liten kunskap om, dels fått nya verktyg att uttrycka sig med. Bidraget är inte tänkt att användas till att förstärka en befintlig estetisk profil, utan ska visa på kulturens många olika konstformer i mötet med en professionell aktör. Flera redovisningar talar om att eleverna har fått mersmak och undrar vad de ska få arbeta med för konstform nästa gång…”

Läs hela rapporten via http://tinyurl.com/6ok2o6g