Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

RELEVANT

RELEVANT – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

RELEVANT ska, med elevens rättigheter i fokus, främja samordning och utveckling av befintlig skolkulturverksamhet samt prioritering av gemensamma resurser, kommunalt, regionalt och nationellt.

Målet med strategin är ökad samverkan mellan kommunerna och den regionalt finansierade länskulturen, i nära samspel med nationella och lokala kulturaktörer samt Linnéuniversitetet. Strategins syfte är att gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Detta ska ske genom att säkerställa alla grundskoleelevers rätt att uppleva, pröva och använda alla slags konst och kultur i sitt lärande.

Arbetet med strategin har samordnats och letts av Skola & Kultur, ett treårigt samarbetsprojekt initierat av Regionförbundet Kalmar län och Riksteatern. Samtliga kommuner, länskulturorganisationer och Linnéuniversitetet har varit parter i arbetet och Borgholm, Kalmar och Vimmerby har utgjort pilotkommuner. Skrivelserna i strategin bygger på de åsikter, behov och arbetssätt som framkommit vid möten med elever och företrädare för skol- och kulturverksamheter i projektets nationella, regionala och lokala nätverk.

RELEVANT tar sin utgångspunkt i den nationella läroplanen och är en modell som klargör möjliga roller och uppdrag i samverkan. Förhoppningen är att RELEVANT också skall vara ett inspirerande redskap vid byggandet av samverkansmodeller för att tillgodose medborgares rättigheter i andra verksamheter, i andra regioner och i andra sammanhang.

Här kan du ladda ner den regionala strategin RELEVANT, antagen av Regionförbundet den 22 november 2013.

RELEVANT (färg)
RELEVANT (svartvit)

 

Samordnare – Regionförbundet Kalmar län
Kontaktpersoner

Hanna Ivarsson
Kulturhandläggare
hanna.ivarsson@rfkl.se
Tfn: 0480-44 83 45
Mobil: 0706-73 88 57

Peo Fahlström
Handläggare för lärande och kompetensförsörjning
peo.fahlstrom@rfkl.se
Tfn: 0480-44 83 91
Mobil: 070-202 88 40