Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Film

Film i skolan = Skolbio, samtal och eget skapande

Det är stort att tillsammans med sina skolkamrater sitta i biomörkret och uppleva en bra film. En berättelse i en annan värld eller alldeles nära, nya upptäckter eller känna igen sig själv precis på pricken. Efteråt spännande diskussioner utifrån elevernas upplevelser. Samtal som är ingångar till fortsatt arbete och fördjupningar. Det är detta som är Skolbio.
Inför skolbion finns filmhandledningar att utgå ifrån som stöd och ofta finns möjlighet att se filmen i förväg för lärare.

Skolbiofilmer innebär att en filmhandledning tas fram och att den finns tillgänglig för visning på biograf. På Svenska Filminstitutets hemsida för filmpedagogik finns filmandledningar och en sökfunktion där du kan hitta film utifrån genre och ålder.

Film och medier är en stor del av barn och ungas vardag. Skolan har i uppdrag att ge barn och ungdomar kunskap i hur medier fungerar och vilken roll de spelar. Ett kritiskt förhållningssätt till medier och kunskaper i hur dessa fungerar är nödvändiga för att göra anspråk på det offentliga rummet. Det är en fråga om yttrandefrihet och demokrati. Med utgångspunkt i skolbio och genom att ta in filmen och populärkulturen i klassrummet och ge eleverna möjlighet att arbeta praktiskt med rörlig bild och andra medier ges de bästa förutsättningarna för skolan att uppfylla det uppdraget.

Filmskapande är ett lustfyllt arbetssätt som präglas av kreativitet och samarbete. Det är ett undersökande och prövande arbetssätt.

Filmregion Sydost är ett resurscentrum som vill uppmuntra till skapande med film. Vi stödjer med rådgivning kring skolbiovisningar och eget skapande, hjälper till med planering av lärarfortbildningar och rektorsträffar, förmedlar kontakter och är behjälpliga kring stödansökningar. Verksamheten i skolan vill vi ska vara stödjande med målet att film och medier är självklart  så som den är i ungdomarnas och allas vår tillvaro i övrigt.

Varje höst arrangerar vi vår regionala filmfestival Tell Us som välkomnar film från unga och vuxna i alla åldrar och gärna filmer som kommit till i skolan.

Filmregion Sydost stöttar också regional filmproduktion och visningar av film på biografer och alternativa platser. Vi verkar i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Verksamheten finansieras av Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget Kronoberg och Statens Kulturråd.

Filmregion Sydost
Vilhelm Mobergs gata 2
352 34 Växjö
www.filmregionsydost.se
info@filmregionsydost.se

Film i skolan
Magnus Engvall
Västra Vallgatan 5
392 32 Kalmar
E-post: magnus@filmregionsydost.se
Telefon: 0733 – 47 79 14

Film i skolan, teknikutlåning 
Rik Gulledge
Västra Vallgatan 5
392 32 Kalmar
E-post: rik@filmregionsydost.se
Telefon: 0735-000540