Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Film

Film i skolan = Skolbio, samtal och eget skapande

Det är stort att tillsammans med sina skolkamrater sitta i biomörkret och uppleva en bra film. En berättelse i en annan värld eller alldeles nära, nya upptäckter eller känna igen sig själv precis på pricken. Efteråt spännande diskussioner utifrån elevernas upplevelser. Samtal som är ingångar till fortsatt arbete och fördjupningar. Det är detta som är Skolbio.
Inför skolbion finns filmhandledningar att utgå ifrån som stöd och ofta finns möjlighet att se filmen i förväg för lärare.

Skolbiofilmer innebär att en filmhandledning tas fram och att den finns tillgänglig för visning på biograf. På Svenska Filminstitutets hemsida för filmpedagogik finns filmandledningar och en sökfunktion där du kan hitta film utifrån genre och ålder.

Film och medier är en stor del av barn och ungas vardag. Skolan har i uppdrag att ge barn och ungdomar kunskap i hur medier fungerar och vilken roll de spelar. Ett kritiskt förhållningssätt till medier och kunskaper i hur dessa fungerar är nödvändiga för att göra anspråk på det offentliga rummet. Det är en fråga om yttrandefrihet och demokrati. Med utgångspunkt i skolbio och genom att ta in filmen och populärkulturen i klassrummet och ge eleverna möjlighet att arbeta praktiskt med rörlig bild och andra medier ges de bästa förutsättningarna för skolan att uppfylla det uppdraget.

Filmskapande är ett lustfyllt arbetssätt som präglas av kreativitet och samarbete. Det är ett undersökande och prövande arbetssätt.

Reaktor Sydost är ett resurscentrum som vill uppmuntra till skapande med film. Reaktor Sydosts stödjer med rådgivning kring skolbiovisningar och eget skapande. Att utveckla idéer, hjälpa till med planering, förmedling av kontakter, nätverk, bollplank kring stödansökningar, lärarfortbildningar och rektorsträffar mm. Verksamheten i skolan vill vi ska vara stödjande med målet att film och medier i skolan är ett naturligt och självklart inslag i skolans verklighet så som den är i ungdomarnas och allas vår tillvaro i övrigt.

Vi tror att det sker bäst genom personliga möten med pedagoger, skolledare och politiker.

Varje höst arrangerar vi vår regionala filmfestival Tell Us som välkomnar film från unga och vuxna i alla åldrar och gärna filmer som kommit till i skolan.

Reaktor Sydost stöttar också regional filmproduktion och visningar av film på biografer och alternativa platser. Vi verkar i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Verksamheten finansieras av Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget Kronoberg och Statens Kulturråd.

Reaktor Sydost
Vilhelm Mobergs gata 2
352 34 Växjö
www.reaktorsydost.se
info@reaktorsydost.se

Film i skolan
Magnus Engvall
Västra Vallgatan 5
392 32 Kalmar
E-post: magnus@reaktorsydost.se
Skype: magnus_reaktor
Telefon: 0733 – 47 79 14

Film i skolan, teknikutlåning 
Martin Eneborg
Vilhelm Mobergs gata 2
352 34 Kalmar
E-post: martin@reaktorsydost.se
Telefon: 0733 – 47 79 16