Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Skapande skola och film

SKAPANDE SKOLA
I BLEKINGE, KALMAR OCH KRONOBERGS LÄN

FILM.

skapandeskolafilm2012

Utifrån läroplan och skolans kursmål kan Filmregion Sydost hjälpa till att berika arbetet med eget filmskapande.

Ett Skapande-skola-projekt är en bra möjlighet att få prova på eget skapande med film med stöd av en filmpedagog/filmare.  det kan också vara startskottet och ge inspiration för att fortsätta jobba med film i skolan!

I alla projekt som vi hjälper till med har vi lokala filmare eller filmpedagoger som kommer ut till er på skolan för det praktiska arbetet. Hör av er till oss i
god tid så vi kan planera ordentligt och boka in ”rätt” filmare till just ert projekt!

 

VARFÖR ÄR EGET FILMSKAPANDE I SKOLAN VIKTIGT?

  • Berättande med film är lustfyllt och inrymmer många olika färdigheter och uttrycksformer. Det ger direkta kopplingar till elevernas digitala vardag och uppmuntrar till kreativitet och samarbete.
  • Att själv få möjlighet att uttrycka sig genom film är grundläggande för att utveckla en förståelse och ett kritiskt förhållningssätt för de medier som omger oss i vardagen.
  • Digital kompetens är en av fem nyckelkompetenser som beskrivs i den nya läroplanen. Med filmarbete i skolan ges elever och lärare en skjuts in i det arbetet. Lusten att leka, experimentera och skapa tillsammans med andra är att lära sig!

HJÄLP MED VISNING

Som avslutning på elevernas filmarbete uppmuntrar Filmregion Sydost till nyttjande av ortens biograf. Vi har digital utrusning att låna ut om sådan saknas. Även visningar på skolan kan ramas in med röd matta och ljussättning från Reaktor. Visningsteknik kan även lånas till detta.