Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Skapande skola och film

SKAPANDE SKOLA
I BLEKINGE, KALMAR OCH KRONOBERGS LÄN

FILM.

skapandeskolafilm2012

Utifrån läroplan och skolans kursmål kan Reaktor Sydost hjälpa till att berika arbetet med eget filmskapande.

Ett Skapande-skola-projekt är en bra möjlighet att få prova på eget skapande med film med stöd av en filmpedagog/filmare.  det kan också vara startskottet och ge inspiration för att fortsätta jobba med film i skolan!

I alla projekt som vi hjälper till med har vi lokala filmare eller filmpedagoger som kommer ut till er på skolan för det praktiska arbetet. Hör av er till oss i
god tid så vi kan planera ordentligt och boka in ”rätt” filmare till just ert projekt!

EXEMPEL PÅ KONKRETA PROJEKT KAN VARA:

Bollywood Style
Det Indiska filmundret fyller 100 år 2013 och det uppmärksammar vi med ett dans- och filmprojekt i samarbete med Dans I sydost. Dansen är ett sammanhållande kitt i det mångkulturella Indien och är en bra ingång om man vill förstå detta mångfacetterade och myllrande land.  Se beskrivning av projektet här.

Filmens historia
– gör egna stumfilmer (och/eller komponera filmmusik) Eleverna lär sig filmspråkets grunder (åk 6-9)

Mobilfilm
– eget filmskapande och redigering med nya,enkla verktyg (åk 4-9)

Reklamfilmens fantastiska värld
– Lär om reklam, mediekritik och skapa egna reklamfilmer. (åk 6-9).
Utgår från materialet med samma namn (lärarhandledning och DVD, framtaget av ”Filmpedagogerna” i Göteborg och konsumentverket).

Det går även bra att komma med andra förslag till filmprojekt!

Som inspiration kan projektet även innehålla filmvisning på biograf, filmsamtal och möten med tex filmare eller manusförfattare. Upplägg, genomförande och utvärdering planeras i samråd med Reaktor Sydosts filmkonsulenter.

VARFÖR ÄR EGET FILMSKAPANDE I SKOLAN VIKTIGT?

  • Berättande med film är lustfyllt och inrymmer många olika färdigheter och uttrycksformer. Det ger direkta kopplingar till elevernas digitala vardag och uppmuntrar till kreativitet och samarbete.
  • Att själv få möjlighet att uttrycka sig genom film är grundläggande för att utveckla en förståelse och ett kritiskt förhållningssätt för de medier som omger oss i vardagen.
  • Digital kompetens är en av fem nyckelkompetenser som beskrivs i den nya läroplanen. Med filmarbete i skolan ges elever och lärare en skjuts in i det arbetet. Lusten att leka, experimentera och skapa tillsammans med andra är att lära sig!

HJÄLP MED VISNING

Som avslutning på elevernas filmarbete uppmuntrar Reaktor Sydost till nyttjande av ortens biograf. Reaktor har digital utrusning att låna ut om sådan saknas. Även visningar på skolan kan ramas in med röd matta och ljussättning från Reaktor. Visningsteknik kan även lånas till detta.