Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Konst

Bild – och formutvecklaren i Kalmar län

Bild- och formutvecklarens  roll är att främja människors möjlighet att möta konst. I uppdraget ingår att ge en helhetssyn på konsten och dess relation till övriga samhället. Bild – och formutvecklaren arbetar för att barn och unga ska få möta det professionella konstlivet, såväl institutioner som fria utövare. Barn och unga ska också ha tillgång till kunskap som finns i konsten för att kunna utveckla sitt eget konstnärliga uttryck.

Bild- och formutvecklaren arbetar dessutom med att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att verka i regionen genom kompetensutveckling, projekt och nationella såväl som internationella samarbeten. Amatörorganisationer, framför allt konstföreningar, får hjälp att utveckla sin kompetens och därmed kvaliteten på sin verksamhet.

Statens kulturråd är initiativtagare till utvecklandet av regional bild- och formverksamhet.

För mer information om konstnärer, konstinstitutioner, gallerier, konstföreningar och konstprojekt se www.konstikalmarlan.se

Kontakta gärna Bild- och formutvecklaren för att komma i kontakt med konstnärer som vill arbeta pedagogiskt med konst.
Anneli Berglund, anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se eller Veronica Lindblad, veronica.lindblad@kalmarkonstmuseum.se

Kalmar konstmuseum

Kalmar konstmuseum är ett samtida regionalt konstmuseum, inriktad på att väcka och vrida på frågor som rör människors framtid och regionens utmaningar. Museets internationella profil har väckt mycket uppmärksamhet och vi räknas som en intressant svensk konstinstitution.

Museets målsättning är att vara en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. Genom att bjuda in nationella och internationella konstnärer som reflekterar över samtida frågor öppnar vi upp för samtal och nya infallsvinklar.

Kalmar konstmuseum ordnar också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till utställningar och projekt. Vår pedagogiska verksamhet för barn, unga och vuxna är en central del i vårt program att förmedla konst och design.
www.kalmarkonstmuseum.se 

Barn och unga Kalmar konstmuseum

Konst väcker nyfikenhet och på konstmuseet väcker vi nyfikenheten på konst! Konsten kan vi använda som utgångspunkt i allt som rör och berör. Den sätter i gång de kreativa processerna i oss. På vardagarna är den pedagogiska verksamheten för unga vid Kalmar konstmuseum riktad till grundskola, gymnasieskola, universitetet och vuxna. Kalmar Konstmuseum är en fantastisk plattform och utgångspunkt för skolor och olika pedagogiska verksamheter, där vi arbetar utifrån konstmuseets varierande utställningar. Här kan man hitta teman och arbetsområden som bland annat berör de olika skolämnena.

Besök gärna Kalmar konstmuseums hemsida för aktuell information om utställningar, program, konstpedagogiska visningar och workshops.

https://www.kalmarkonstmuseum.se/barn-unga/for-skolan/

BOKA VISNING

En visning tar i regel 1 – 1,5 timme beroende på utställning och grupp. Har du som pedagog speciella önskemål eller idéer så kontakta vår konstpedagog för diskussion. Kontakta oss också gärna om du har frågor kring våra olika verksamheter för barn och unga.

För att få en fri resa med KLT boka minst två veckor i förväg. Gäller för grundskola och gymnasium.

Veronica Lindblad

Koordinator för projekt och pedagogik

veronica.lindblad@kalmarkonstmuseum.se

 

 

Ateljén

Ateljén på Kalmar konstmuseum är en skapande verkstad för barn och unga  i förskola/skola. Besöket inleds med en visning. Under visningen fokuserar vi på barn och ungas frågor och nyfikenhet. I ateljén får man en skapande utmaning. Fantasin och kreativiteten sprudlar och barnen arbetar i stort och smått. Vi tar emot studiebesök och har kompetensutveckling för pedagoger. Verksamheten är ett samarbete mellan Barn-och ungdomsförvaltningen/Kalmar kommun och Kalmar konstmuseum.

För info och bokning ring skapandepedagogerna på 0480-45 30 56 Monica Alskans,  monica.alskans@kalmar.se och Pernilla Frid,  pernilla.frid@kalmar.se

För mer information https://www.kalmarkonstmuseum.se/barn-unga/ateljen-forskola-ak-6/

Virserums konsthall

Vi erbjuder guidade visningar i utställningarna med eller utan workshop. Besöket kan anpassas efter önskemål och åldersgrupp. Vi kan också besöka skolan, se mer under fliken Konsthallen kommer till skolan.

Workshopen är ett sätt att stimulera kreativitet, nyfikenhet. Liksom konstnären får eleverna testa och omsätta sina idéer i handling. Genom att arbeta på ett konstnärligt sätt skapar vi förståelse för hur konst fungerar. Det viktiga är inte slutprodukten utan processen, hur den blir till, som är viktig.

Vår pedagogiska verksamhet måste bokas i förväg. För att boka eller för mer information kontakta Carolina Jonsson på 0495-31536 eller carolina.jonsson @ virserumskonsthall.com
För mer information https://www.virserumskonsthall.com/

The Glass Factory

Museet har en bred verksamhet för barn och ungdomar och erbjuder pedagogiska program för skolor. Det finns dessutom ett varierande utbud av pedagogiska program för basutställningarna.

The Glass Factory är en kreativ mötesplats och fungerar som ett utvidgat klassrum till skolans undervisning. Vi arbetar med en deltagande metodik där barn och unga bjuds in som aktiva medskapare i visningar och aktiviteter på museet. Barn och ungas nyfikenhet och kreativitet är utgångspunkten i våra pedagogiska program.

The Glass Factory
Storgatan 5
360 65 Boda glasbruk
0046-(0)471-249360

För mer information www.theglassfactory.se

 

Kulturmagasinet

Ligger i Bergkvara och är en förening. Där finns tre ateljéer och en grafikverkstad. Här finns även ett galleri där Södra Möre konstförening och/eller Föreningen Kulturmagasinet är huvudarrangör av utställningar. Här erbjuds kurser som vänder sig både till den som vill vidareutveckla sig samt till nybörjare. Dessutom erbjuds gymnasiekurser, fortbildning, barn och ungdomsverksamhet och olika konstprojekt. Detta görs i samarbete med Kalmar konstmuseum och Torsås kommun. Kontaktperson Kåre Holgerson www.kulturmagasinet.nu

Västerviks museum

En av museets viktigaste uppgifter är att ta hand om Västerviks kulturarv och levandegöra det. Samla in, vårda, bevara och visa. Det är meningen att våra efterlevande i framtiden ska kunna se hur vår generation levde liksom vi idag kan se hur våra förfäder bodde. Museet visar ibland konstutställningar och då är skolor välkomna att höra av sig för att få en visning.  www.vasterviksmuseum.se

Kalmar konstmuseum
Stadsparken
392 33 Kalmar
Tel: 0480-42 62 83
www.kalmarkonstmuseum.se

Anneli Berglund
Konstkonsulent
anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se
Tel: 0480-42 62 84
För mer information om konstnärer, konstinstitutioner, gallerier, konstföreningar och konstprojekt se www.konstik.se