Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Konst

Konstkonsulenten i Kalmar – länskonstens nätverksbyggare

Konstkonsulentens roll är att främja människors möjligheter att möta konst. I uppdraget ingår att bygga upp kontakter och nätverk mellan konstnärer, skolor, kommuner och kulturinstitutioner. För att nå ut till skolorna bedrivs fortbildning om samtidskonst för lärare, konstpedagogiska projekt där barn och ungdomar medverkar i samarbete med konstpedagoger på konstinstitutioner. Allt för att barn och ungdom ska få möta det professionella konstlivet i skolan och på konstinstitutioner. De ska även få kunskaper inom konsten för att utveckla sitt egna konstnärliga uttryck.

Konstkonsulenten arbetar dessutom för att skapa bättre villkor för konstnärerna att verka i regionen genom att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och olika projekt. Även nationella och internationella projekt görs för att vidga kontaktnätet. I uppdraget som konstkonsulent ingår även att utveckla kompetensen bland konstföreningarna, därför erbjuds föredrag kring samtidskonst och konstanalys med konstkonsulenten och konstnärer.

Statens kulturråd är initiativtagare till utvecklandet av regionala konsulentverksamheten och konstkonsulenten är anställd av Kalmar konstmuseum.
För mer information om konstnärer, konstinstitutioner, gallerier, konstföreningar och konstprojekt se www.konstikalmarlan.se

Kontakta gärna konstkonsulenten för att komma i kontakt med konstnärer som vill arbeta pedagogiskt med konst och olika sammanhang tex Skapande skola.
Anneli Berglund, anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se

 

Kalmar konstmuseum

Kalmar konstmuseum är ett samtida regionalt konstmuseum, inriktad på att väcka och vrida på frågor som rör människors framtid och regionens utmaningar. Museets internationella profil har väckt mycket uppmärksamhet och vi räknas som en intressant svensk konstinstitution.

Museets målsättning är att vara en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. Genom att bjuda in nationella och internationella konstnärer som reflekterar över samtida frågor öppnar vi upp för samtal och nya infallsvinklar.

Kalmar konstmuseum ordnar också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till utställningar och projekt. Vår pedagogiska verksamhet för barn, unga och vuxna är en central del i vårt program att förmedla konst och design.

 Konstpedagogik

Konst väcker nyfikenhet och på konstmuseet väcker vi nyfikenheten på konst! Konsten kan vi använda som utgångspunkt i allt som rör och berör. Den sätter i gång de kreativa processerna i oss.

På vardagarna är den pedagogiska verksamheten för unga vid Kalmar konstmuseum riktad till grundskola, gymnasieskola, universitetet och vuxna.

Kalmar Konstmuseum är en fantastisk plattform och utgångspunkt för skolor och olika pedagogiska verksamheter, där vi arbetar utifrån konstmuseets varierande utställningar. Här kan man hitta teman och arbetsområden som bland annat berör de olika skolämnena.

till kulturbussidan                                 IMG_2836

På söndagar och lov är alla barn och unga välkomna att besöka oss för en kort inspirerande visning av en utställning för att sedan arbeta i vår konstverkstad på olika teman. Vi kallar vår öppna verksamhet för skapande barn och unga för KAN·KAN. På lördagarna erbjuder KAN·KAN även barnkalas. Välkomna!

 

Besök gärna Kalmar konstmuseums hemsida för aktuell information om utställningar, program, konstpedagogiska visningar och workshops www.kalmarkonstmuseum.se

För bokningar och information, kontakta konst- och museipedagog: nathalie.marosan@kalmarkonstmuseum.se

Resor För att få en fri resa med KLT boka minst två veckor i förväg. Gäller för grundskola och gymnasium. 

Ateljén

Ateljén på Kalmar konstmuseum är en skapande verkstad för barn och unga  i förskola/skola. Besöket inleds med en visning. Under visningen fokuserar vi på barn och ungas frågor och nyfikenhet. I ateljén får man en skapande utmaning. Fantasin och kreativiteten sprudlar och barnen arbetar i stort och smått. Vi tar emot studiebesök och har kompetensutveckling för pedagoger. Verksamheten är ett samarbete mellan Barn-och ungdomsförvaltningen/Kalmar kommun och Kalmar konstmuseum.

För info och bokning ring skapandepedagogerna på 0480-45 30 56 Birgitta Roslund birgitta.roslund@kalmar.se och Marie Karlsudd marie.karlsudd@kalmar.se Karin Midheden Ewing karin.ewing@kalmar.se

Designarkivet

I Pukeberg, Nybro ligger Designarkivet som tillhör Kalmar konstmuseum. Här arkiveras skisser och modeller av svensk formgivning, industriformgivning och design. www.designarkivet.se eller http://databas.designarkivet.com/index.php/Browse/Index

 

Virserums Konsthall

På Virserums Konsthall erbjuds guidade visningar i utställningarna med eller utan workshop. Besöket anpassas efter önskemål och åldersgrupp. Virserums Konsthall kan också besöka skolan som ett redskap att fördjupa något som klassen arbetar med.

Vill du veta mer se här eller på www.virserumskonsthall.com.

The Glass Factory

IMG_4296

 

The Glass Factory erbjuder pedagogiska program samt program för Skapande skola.
The Glass Factory
Storgatan 5
360 65 Boda glasbruk
0046-(0)471-249360

www.theglassfactory.se

 

Kulturmagasinet

Ligger i Bergkvara och är en förening. Där finns tre ateljéer och en grafikverkstad. Här finns även ett galleri där Södra Möre konstförening och/eller Föreningen Kulturmagasinet är huvudarrangör av utställningar. Här erbjuds kurser som vänder sig både till den som vill vidareutveckla sig samt till nybörjare. Dessutom erbjuds gymnasiekurser, fortbildning, barn och ungdomsverksamhet och olika konstprojekt. Detta görs i samarbete med Kalmar konstmuseum och Torsås kommun. Kontaktperson Kåre Holgerson www.kulturmagasinet.nu

Västerviks museum

En av museets viktigaste uppgifter är att ta hand om Västerviks kulturarv och levandegöra det. Samla in, vårda, bevara och visa. Det är meningen att våra efterlevande i framtiden ska kunna se hur vår generation levde liksom vi idag kan se hur våra förfäder bodde. Museet visar ibland konstutställningar och då är skolor välkomna att höra av sig för att få en visning.  www.vasterviksmuseum.se

Kalmar konstmuseum
Stadsparken
392 33 Kalmar
Tel: 0480-42 62 83
www.kalmarkonstmuseum.se

Anneli Berglund
Konstkonsulent
anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se
Tel: 0480-42 62 84
För mer information om konstnärer, konstinstitutioner, gallerier, konstföreningar och konstprojekt se www.konstik.se