Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Skapande skola [Kalmar konstmuseum]

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.
Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.
Aktuella Skapande skola-projekt på Kalmar konstmuseum och Designarkivet.

 

 

 

GERILLAKONST
I detta Skapande skola-projekt kommer vi tillsammans befinna oss i det offentliga rummet. Varför har vi offentlig konst och vem bestämmer om det offentliga rummet? Eleverna kommer att arbeta gruppvis, formulera budskap som de förmedlar via gerillakonst.

För mer information GERILLAKONST

MODE OCH KROPPSIDEAL
Vad berättar dina kläder om dig? Vad är typiskt för tjejkläder och killkläder, vad är otypiskt? Genom skissverkstad, skissdisco och collage får eleverna kunskap om processen och skapande bakom mode och design.

För mer information MODE OCH KROPPSIDEAL

REKLAM PÅ LIKA VILLKOR!
Reklamannonser i tidningar, tv och internet retuscheras bilder av tjejer och killar tills en perfekt bild har skapats. Krav och förväntningar att leva upp till stereotypa bilder av hur vi ska se ut skapas. I en workshop utmanar vi eleverna att diskutera, tänka kreativt och kritiskt kring frågor om genus, reklam och kommunikation. Eleverna arbetar i grupp kring eget reklamprojekt.

För mer information REKLAM PÅ LIKA VILLKOR! 

SUPERVÄXTER
Projektet fokuserar på frågor kring biologisk mångfald och klimatförändringar. I workshopen kommer vi att utgå ifrån från vatten och invasiva arter, vatten som förutsättning för allt levande och invasiva arter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som sprider sig snabbt och inverkar på andra arter.
I workshopen arbetar vi med taktila material och färg och form.

För mer information SUPERVÄXTER