Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Virserums Konsthall

 

 

På 1 600 kvm utställningsyta arbetar Virserums Konsthall med olika frågeställningar och teman. I centrum för dess verksamhet ligger människors erfarenheter och bilder. Konsthallen arbetar nära sin lokalpublik och vill vara en naturlig del av bygdens liv.

Konsthallen ser konst handlar om att beskriva livsvillkor och är ett viktigt demokratiskt verktyg. Den hjälper oss att förstå oss själva och våra medmänniskor. Konst kan skildra en upplevd verklighet, en situation och ställa frågor. Detta bidrar till att ge ökade perspektiv på tillvaron.

För skolor hålls guidade visningar i utställningarna med eller utan workshop. Besöket anpassas efter önskemål och åldersgrupp. Virserums Konsthall kan också besöka skolan som ett redskap att fördjupa något som klassen arbetar med.

Visningar utgår från den utställning som just nu visas, där deltar eleverna och pedagogen aktivt i dialog kring de ämnen/ frågeställningar som utställningen berör. Eleverna får en aktiv roll i skapandet av egen kunskap genom att analysera det de ser i utställningen. I workshopen får eleverna testa och omsätta sina idéer i handling. Genom att arbeta på ett konstnärligt sätt skapas förståelse för hur konst fungerar.

För mer information besök www.virserumskonsthall.com

För att boka eller för mer information kontakta Carolina Jonsson på 0495-31536 eller carolina.jonsson(@)virserumskonsthall.com