Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Kulturarv

Upplev, upptäck och utforska på Kalmar läns museum

Vi på Kalmar läns museum vill genom våra utställningar och program levandegöra vårt kulturarv med en tydlig samtidskoppling, skapa sammanhang mellan då, nu och sen, medverka till att människor får en ökad kunskap för att bättre förstå sin samtid, skapa mänskliga möten som ger avtryck hos våra besökare, vara en aktör i det offentliga samtalet kring aktuella samhällsfrågor som berör människor.

Kalmar läns museum skräddarsyr guidningar, pedagogiska program, historiska tidsresor och fortbildningar så att det passar varje enskild skola. Pedagogik och innehåll anpassas efter elevernas ålder och lärarnas önskemål. Detta berör såväl grundskolor, från förskoleklass till åk 9 som gymnasieskolor. Kom gärna med idéer och tankar på samarbeten. Se länsmuseet som en resurs för skolan.

Fika i vårt kafé i sekelskiftesmiljö – specialerbjudanden för barn- och skolgrupper
Förboka på tel 0480 – 45 13 60.

Det händer mycket mer på Kalmar läns museum.
Aktuell info www.kalmarlansmuseum.se

Kalmar läns museum
Box 104
Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen
391 21 KALMAR
info@kalmarlansmuseum.se
www.kalmarlansmuseum.se

Målgrupp: alla åldrar
Pris: Fri entré t o m 19 år
Guidning barngrupper/skolklasser: 500 kr
Pedagogiska program: se separat info
Öppet mån-fre 10-16, lör-sön 11-16

Bokning/information: 0480 – 45 13 70