Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Historiska tidsresor

Gör en resa tillbaka i tiden! Utgångspunkten är en historisk plats i närheten av skolan.

Kalmar läns museum ger möjligheter för elever i alla åldrar att uppleva och bli förtrogen m ed sin lokala historia. Genom en historisk tidsresa lär man känna den lokala kulturmiljön, men också om hur den stora världen påverkar den lilla världen. Tidsenliga kläder och rekvisita, drama och praktiska aktiviteter gör att inlevelsen blir stark och kunskapen befäst.

En historisk tidsresa varar oftast 4-5 timmar, normalt en klass i taget. Ibland kan det dock vara en historisk fest för hela skolan. Ni väljer en plats, en kulturmiljö i skolans närhet.
Länsmuseet kan leda tidsresor i de flesta tidsepoker från äldsta stenålder till långt in på 1900-talet. Det kan vara Vimmerby år 920, Hermanstorp för 3000 år sen, Virserum år 1498 eller Funkabo i Kalmar år 1956. Tidsresan ingår i ett temaarbete i skolan, centrerat kring den tid och plats man valt ut.
Normalpris per elev: 250 kr/elev inkl planering.

Fortbildningar

Kalmar läns museum erbjuder fortbildningar om historiska miljöer i den egna bygden. De lokala förhållandena jämförs med nationella och internationella skeenden. Källmaterial och undervisningstips ingår som en del i fortbildningen. Tag vara på möjligheten att utbilda skolpersonalen, gärna i samarbete med hembygdsföreningar eller andra, för att lättare kunna arbeta med närmiljön i undervisningen. Ni väljer tidsepok eller lokal kulturmiljö.

Historiska kläder och rekvisita

Vi har kläder från stenålder fram till idag för uthyrning till skolor.

Internationellt

Tidsresorna har spridit sig ut i världen och vi arbetar i organisationen ”Bridging Ages” med kulturmiljöpedagogik i bl.a Sydafrika, USA, Baltikum och Turkiet.
Länsmuseet anordnar också fortbildningar kring olika teman, allt efter önskemål, till exempel rasism och främlingsfientlighet i ett historiskt perspektiv.

Mer information och prisuppgifter finns på länsmuseets
hemsida www.kalmarlansmuseum.se – Pedagogisk verksamhet.
Där hittar du också ”Möt medeltiden” – faktabas om medeltiden runt Östersjön.

Tag gärna kontakt med någon av oss på den pedagogiska enheten.

Alla Tiders Historia, för information och bokning:
Tina Lindström, tel. 0480-45 13 84, mobil
070-5585102
tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se
Ebbe Westergren, tel. 0480 – 45 13 45
ebbe.westergren@kalmarlansmuseum.se
Emma Angelin-Holmén, tel 0480- 45 13 84
emma.angelin-holmen@kalmarlansmuseum.se
Helen Eklund, tel. 0480 – 45 13 08
helen.eklund@kalmarlansmuseum.se