Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Skapande skola

Skapande skola med Kalmar läns museum

Vi har arbetat med Skapande skola-program i många skolor runt om i länets kommuner under de senaste åren. Programmen har genomförts både ute i länet och inne på museet. Här hittar ni information om våra Skapande skola-program.

Utöver dessa arbetar vi mer än gärna utifrån era önskemål. Vi använder den lokala historien eller kulturmiljön som avstamp för att reflektera om nutiden. I våra utställningar genomför vi gärna visningar och pedagogiska program både inom och utom Skapande skola.

Ladda ner PDF:er på museets hemsida.