Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Kulturresor

På den här sidan kan du läsa mer om de fria kulturresorna i Kalmar län

Regionförbundet och Kalmar Länstrafik gör det möjligt för skolklasser i Kalmar län att resa fritt med kollektivtrafiken till och från länets kulturorganisationer, en så kallad Kulturresa.

 

Varje läsår ger KLT och Regionförbundet länets skolklasser och pedagogiska verksamheter möjlighet att resa till en kulturorganisation. Varje elev får en resa per läsår. Kulturresan föranmäls till det aktuella besöksmålet som i sin tur ansöker om resan hos KLT.

Med skolklasser menas för- och grundskola, gymnasieskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsgårdar i Kalmar län

 

Tider för kulturresor
Resorna erbjuds under vardagar vår- och hösttermin när det finns lediga platser ombord på KLTs bussar och tåg. Det är av säkerhetsskäl som resorna måste anmälas i förväg, för att alla elever ska garanteras en sittplats.

Att boka kulturresa
Det är du som är ansvarig för skolan, klassen eller gruppen som beställer resan hos besöksmålet. Kontakta besöksmålet senast två veckor innan önskad resdag. Besöksmålet tar kontakt med KLT som bedömer om gruppen får plats i bussen/tåget utan att fler fordon behöver sättas in. När kulturresan godkänts skickas biljetter ut till gruppen.

Tänk på!
Att ansöka senast två veckor innan avresan ska göras och undvik resor före klockan 8.30 och mellan 15.00-16.30, gäller främst resor med buss. Sprid ut resorna under året för att undvika stor belastning under maj och juni. Detta eftersom resorna endast kan göras i mån av plats ombord på buss/tåg. Av säkerhetsskäl måste sittplatser alltid garanteras samtliga elever på bussen.

 

Gör så här:

1. Du som företräder skolan/fritids/förskola ansöker om Kulturresan hos respektive kulturinstitution eller besöksmål genom att skicka in ifylld ansökningsblankett. 

2. Besöksmålet kontaktar i sin tur KLT och ansöker om kulturresan. Besöksmålet ansvarar för att ansökan är fullständigt ifylld.

3. KLT avgör om resan är möjlig att göra och återkopplar besked till besöksmålet. 

 

All information och instruktioner om hur du går till väga finner du även i denna broschyr: KLT Kulturresor

 

De besöksmål som ingår i kulturresorna är:

Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar
0480-43 44 48, andreas@byteatern.se

Riksteatern Kalmar län 
070-635 77 38, sanna.nyman@riksteatern.se

Länsmusiken, Oskarshamn
0491-106 97, carolina.johansson@lansmusiken.se

Kalmar läns museum, Kalmar
0480-45 13 70

Kalmar konstmuseum, Kalmar
0480-42 62 75, maiken.fohlin@kalmarkonstmuseum.se

Kalmar läns hemslöjdsförening, Nybro
0481-167 52, agneta.gefors@hemslojd.se

 

Virserums konsthall, Virserum
0495-315 06, barbro.wenden@virserumskonsthall.com

Västerviks museum, Västervik
lise-lotte.gustavsson.moschiri@vastervik.se

Designarkivet, Nybro
info@designarkivet.se

Oskarshamns kulturhus, Oskarshamn
0491-880 40, doderhultarmuseet@oskarshamn.se

Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby
0492-76 95 83, info@astridlindgrensnas.se

 

 

Kalmar slott, Kalmar
0480-45 14 92, ronja.lindgren@kalmar.com

Kronobäcks klosterruin, Mönsterås
Mönsterås kommun, kultur@monsteras.se

CentrumGalleriet, Gamleby
lise-lotte.gustavsson.moschiri@vastervik.se

The Glass Factory, Emmaboda
0471-24 93 60, info@theglassfactory.se

Västerviks konsthall, Västervik
lise-lotte.gustavsson.moschiri@vastervik.se

Ansökningsblanketten

Ansökan om kulturresa

RF-logga-farg

 

kltlogga 2012

 

Frågor?
Har du frågor om kulturresorna kontaktar ni i första hand det aktuella besöksmålet.

Regionförbundet [rfkl.se] 0480 – 44 83 30,
för frågor om avtalet om kulturresor

Kalmar Länstrafik
[klt.se] 010 – 21 21 000,
för frågor om den bokade kulturresan