Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

För gymnasieskolan

Här finner du det samlade kulturutbudet för gymnasieskolans elever för först och främst hösten 20.

För tillfället är det information om teaterföreställningar från Byteatern – Kalmar länsteater och Riksteatern Kalmar län som finns tillgängliga. 

Mer information från övriga kulturinstitutioner i Kalmar län kommer.