Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Litteratur

Biblioteket som fristad och mötesplats, som stimulerar kunskapssökande, nyfikenhet och läslust, ger tillgång till böcker, datorer, filmer och annan media ska vara en möjlighet för alla barn och ungdomar – det är alla biblioteks uppdrag.

Regionbiblioteket i Kalmar län tillsammans med kommunernas bibliotek
Biblioteken i Kalmar läns 12 kommuner har mycket att erbjuda när det gäller verksamhet för barn, unga och skolor. Regionbiblioteket har både ett nationellt och regionalt uppdrag att stödja länets bibliotek när det gäller utveckling, gemensamma projekt, läsande och lärande.

Skapande skola och litteratur
Flera kommuner i Kalmar län arbetar med litteratur och läsning i form av Skapande skolaprojekt. För tips och projektidéer, kontakta Författarcentrum.

Regionförbundet i Kalmar län/Regionbiblioteket
Box 762, 391 27 Kalmar
Regionbibliotekets webbplats

Biblioteksutvecklare Pia Larsson
pia.larsson@rfkl.se
Tel: 0480-44 83 90