Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Kom Kompis!

En vänskaplig produktion om att känna sig ensam, vara ledsen, dela med sig, säga förlåt och att vara en bra kompis.  Mamma Måds  roliga, trall-vänliga och tänkvärda låtar får barn att ryckas med både av rytmerna och texterna. https://www.youtube.com/watch?v=nChyITcgOeI. Låtarnas budskap är att allt blir både roligare och lättare om vi delar med oss och låter alla vara med. Det handlar bl.a. om att man ska våga vara sig själv, hur man kan vara en bra kompis, att det kan vara svårt att säga förlåt, ledsamt att vara ensam och att det vi får roligare och vi blir starkare tillsammans. Klassen/förskolan får en CD-skiva med åtta kompislåtar vilka alla närmar sig frågor om värdegrund och kompis-skap på ett  tänkvärt och lekfullt sätt. För förskolans personal finns möjlighet att beställa 2 timmars fortbildning i anslutning till föreställningarna.

I Skapande Skola versionen får eleverna förutom en workshop med Mamma Måd, även tillgång till ett omfattande webbaserat arbetsmaterial som de kan jobba med under en längre tid både individuellt och gemensamt via Smart Board, surfplattor eller datorer.  Via det digitala arbetsmaterialet kan eleverna jobba med temat och lösa olika ”Kompis-uppdrag”. Eleverna ges möjlighet till eget skapande både via de uppdrag de får i uppgift att lösa i grupp, men också genom den interaktivitet som både workshops och konsert erbjuder. På hemsidan finns också pedagoghandledning med paralleller till Lgr 11, förslag till arbetsövningar och diskussionsunderlag. Klassen kan närma sig konflikter och frågor om bl.a. utanförskap och olikheter och målet är att eleverna med musikens hjälp ska få med sig budskapet att allt blir roligare och lättare om vi delar med oss, hjälps åt och låter alla vara med. Mamma Måd håller i workshops där eleverna får öva sig på att uttrycka sig genom sång och rörelse, och den avslutande projektdagen blir en konsert med Mamma Måd Trio! 

  • Målgrupp: 3-5/6-9 år
  • Publik: 50/65
  • Pris: 5.500:-/konsert
  • Skapande Skola 250-300:-/elev
  • Lokal konsert: Lekhall/gysal/aula. Workshop: klassrum
  • Upp/nedpack: 60/30 min. Workshop: 30 min

komkompis_webb_jpgI föreställningen medverkar också Anna Forsvall (cello, balafon, djembe, m´bira) och Björn Claeson(flöjt, saofon, gitarr, mandolin, dragspel och fiol.

När Maud ”Mamma Måd” Cederlöw arbetar fram sina konserter har hon både förskolans och skolans läroplaner i tankarna, och hon använder sig av sin egen olikhet(utan hår) för att på ett lustfyllt sätt via musiken som estetisk lärprocess ge barnen prov på att man duger precis som man är! Läs mer på www.mammamad.se