Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Slöjd

Hemslöjdskonsulenterna i Kalmar län

Hemslöjdskonsulenterna arbetar för att öka intresset för slöjd genom att förmedla kunskap om material och tekniker samt föra kulturarvet vidare. Med det egna länets traditioner och behov som grund strävar vi efter en förnyelse och utveckling av slöjden för att den skall leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren.
Vi driver utvecklingsprojekt i samarbete med slöjdare, producerar utställningar och anordnar kurser, samt ger rådgivning om material, verktyg och utbildningsmöjligheter inom slöjdområdet. Samarbete sker också med skolor, enskilda slöjdare, hemslöjdsföreningar, andra kulturkonsulenter och närliggande organisationer.
Vår huvudman är Kalmar Läns Hemslöjdsförening. Tjänsterna finansieras genom bidrag från Statens Kulturråd och Landstinget i Kalmar län.

Besök vår hemsida kalmarhemslojd.se för mer information om vår övriga verksamhet.

Bra slöjdlänk: www.hemslojden.org

Hemslöjdskonsulenterna i Kalmar län
Pukebergarnas väg 26
382 34 Nybro
Fax: 0481-167 55
www.kalmarhemslojd.se

Hård slöjd:
Lina Envall
Tel. 0481-167 51
lina.envall@kalmarhemslojd.se

 

Textil slöjd:
Thea Östin
Tel. 0481-167 52
thea.ostin@kalmarhemslojd.se