Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Slöjdverkstan

Slöjdverkstan är namnet på en vandringsutställning med tillhörande verkstad. Slöjdverkstan är en pedagogisk mötesplats där barn, lärare, lokala slöjdare och hemslöjdskonsulenter slöjdar och skapar tillsammans i en kreativ och spännande utställningsmiljö. Vi vill ge barn och lärare en inspirerande och lustfylld upplevelse av att slöjda på ett enkelt och för många nytt sätt. Att delta i Slöjdverkstan ger inspiration och idéer om hur man kan slöjda i skolan. Alla sorters slöjdmaterial och handverktyg finns på plats. När Slöjdverkstan är slut vill vi ge de barn som är intresserade av att slöjda på fritiden möjlighet att gå med i Slöjdklubben.

Program: Hemslöjdskonsulenterna visar och samtalar med barnen om slöjd, slöjdföremål, material och verktyg i utställningen. Sedan får barn, lärare och andra pedagoger slöjda tillsammans med hemslöjdskonsulenterna i olika tekniker. Här tar vi emot skolklasser i årskurs 4-6 på hel eller halvdag. Vi erbjuder skolor, fritidshem, kultur och fritidsförvaltningar att boka Slöjdverkstan 2-4 veckor. Kostnad: 200 kr/barn inkl. material. Längre tid kostnad enligt överenskommelse.

Slöjdklubben är för barn 7-14 år som vill slöjda på fritiden.

Intresseanmälan görs till Hemslöjdskonsulenterna:

Hård slöjd:

Simon Svennberg
simon.svennberg@hemslojd.org
Tel. 0481-167 51, 070-532 04 04

 

Textil slöjd:
Agneta Gefors
Tel. 0481-167 52, 0709-262 372
agneta.gefors@hemslojd.org
KLT-avtalet för transporter till                           kulturarrangemang gäller

Caroline-for-webb