Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Om oss

Vi är tre institutioner/organisationer som arbetar med dans och teater i Kalmar län och Sydostregionen. På den här sidan kan ni läsa mer om vilka vi är och vad vi arbetar med. Våra kontaktuppgifter finner ni under fliken Kontakt.

Riksteatern Kalmar län (RKL) ansvarar för och förmedlar scenkonstutbudet  till skolorna i Kalmar län samt ser till att föreställningarna presenteras här på hemsidan. I utbudet ingår fria teater- och dansgrupper, Länsteatrarna i Sydost samt fria scenkonstaktörer inriktade på exempelvis nycirkus (ej musik).

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Över 40 000 medlemmar, 230 teaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 anslutna organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern, som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är att sätta tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Till Riksteatern är också Tyst Teater, Cullbergbaletten och Södra Teatern AB knutna.

Riksteatern finns i tre nivåer; nationell, regional och lokal. Riksteatern Kalmar län är en av landets 21 regionala föreningar och verkar som ett samverkansorgan för de lokala teaterföreningarna, skolkultursamordnarna samt andra anslutna organisationer inom länet. Länsföreningen har till uppdrag att stärka scenkonstens ställning och utveckling i Kalmar län. RKL har två anställda verksamhetsutvecklare och Sanna Nyman, verksamhetsutvecklare barn och unga, ansvarar för arbetet med skolan.

Tillsammans med Riksteatern Blekinge, Regionteatern Blekinge Kronoberg och Dans i Sydost väljer Riksteatern Kalmar län ut scenkonstutbudet för kommande säsong. Inom Kulturbus arbetar RKL tätt tillsammans med Dans i Sydost och Byteatern, vilka ni kan läsa mer om här nedan, och tillsammans står vi för teater och dansutbudet i Kalmar län.


Byteatern är länsteater i Kalmar län sedan 1992. Teatern bildades 1971. Vår vision är att öka livskänslan för de mellan 10 000 – 25 000 människor, som ser oss varje år.

Vi producerar scenkonst för barn, ungdom och vuxna och turnerar i sydostlänen och övriga Sverige. Genom våra gästspel är vi en ambassadör för ett levande Kalmar län.

I våra uppsättningar möts teater, dans, musik, mim, nycirkus, masker, dockor, projektion och berättarteater – en modern scenkonst för alla. Med publiken i centrum antar vi utmaningen att skapa unik scenkonst som i dialog med samtiden vidgar blicken och sätter tankar och känslor i rörelse.


Dans i Sydost är verksam i de tre sydostliga länen och är gemensamt anställd av Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län samt Regionförbundet södra Småland.  Dans i sydost har en verksamhetsutvecklare, Anne Lindblad.

De tre huvuduppgifterna för verksamhetsutvecklaren är;

  • Bredda intresset för dans i sydost regionen och ge kunskap om, skapa och upprätthålla nätverk för dans
  • Dans för barn och unga
  • Samarbete om arrangörsutveckling i de tre länen om professionella dansföreställningar

Bredda intresset för dans i sydostregionen och ge kunskap om, skapa och upprätthålla nätverk för dans
En stor del av danskonsulentens verksamhet är att föra dansens talan i regionen och lobbying gentemot olika aktörer både på lokal samt regional nivå. En annan del av verksamheten är att ge seminarier och föreläsningar om dansen i olika sammanhang. Dans i sydost verkar för att verksamheten ska bli ett välkänt och naturligt kunskaps- och informationscentrum och en samordnande ”spindel i nätet” för dans i regionen.

Dans för barn och unga/ Dans i skolan
Dans i Sydost har en prioriterad verksamhet som riktar sig mot barn och unga. Danskonsulentens roll innebär att på olika sätt främja dansen förekomst inom skolan, både genom att verka för att barn och unga får chansen att se och uppleva professionell dans som publik samt att själva få möjlighet att utöva dansen som konstform.

Samarbeta med arrangörsföreningarna i de tre länen om professionella dansföreställningar
Dans i Sydost verkar också för att stärka arrangörsnätet i länet, bland annat genom arrangörsutbildningar, samt kontinuerligt vara rådgivande och stödjande.