Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Skapande skola

matta-5

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Att gå på en scenkonstupplevelse är ett utmärkt exempel på ett skapande skola projekt!

På den här sidan hittar du och kan läsa om olika skapande skola-projekt kopplade till dans och teater. Det finns både exempel på färdiga paket och möjlighet att kontakta Riksteatern Kalmar län, Byteatern eller Dans i Sydost om man har egna idéer på vad man vill jobba med och om man vill ha hjälp med vart man då kan vända sig. Mer information om varje enskild organisation (teater och dans) finner ni under fliken Om oss.

Riksteatern Kalmar län – Vill du ha tips och rådgivning om skapande skola projekt inom scenkonstområdet?
Hör av dig till: Anna Flensburg

Byteatern – Har du frågor om länsteaterns skapande skola projekt?
Hör av dig till  Anne Haugaard

Dans i Sydost – Har du frågor om danspedagogik och dansprojekt?
Hör av dig till vår danskonsulentKristina Flygare