Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Artikel 3

OM FÖRESTÄLLNINGEN

Tänk dig att du sitter på en klassåterträff 20 år senare. Då får du plötsligt veta saker om några av dina gamla klasskamrater som du inte hade en aning om. Saker som kanske vänder upp och ner på din världsbild och utmanar dina värderingar. I tillbakablickar får vi följa Lukas, Sisselas och Emmas väg från vem de var till vem de är idag.

Att våga och få vara den man är, är inte en självklarhet för alla. Fortfarande kan inte HBTQ-personer leva fritt och säkert och självmordsfrekvensen bland unga transpersoner är hög. För att bryta normer krävs mod och för att förändra attityder behövs kunskap och medvetenhet om att det vi gör och säger har betydelse för andra.

Vi kommer till er klass där vi under två lektionstimmar ger föreställning och samtal/workshop om normer och HBTQ. Samtalet/workshopen leds av en dramapedagog.

Skolan ska enligt läroplanen ”…vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling.” och Artikel 3 kan vara till stor hjälp i det arbetet och passar bra som ett Skapande Skola-projekt!

Föreställningen kan också användas som kompetensutveckling för personalgrupper som möter barn och unga.

TURNÉPERIOD: 1 sept 2018 – 1 mars 2019
ÅLDER: åk 8-9 och gymnasiet
PUBLIK: max 35
LÄNGD: ca 1 timme 20 min
FÖRESTÄLLNINGAR PER DAG: 2 st.
ELKRAV: 1 x 10 A
MÖRKLÄGGNING: Ingen
BYGG/RIVTID: 1 h/45 min
Tillgång till lokalen minst 1 timme innan föreställningen.
LOKALKRAV: En större lektionssal med tomt golv. Stolar ska finnas till publiken och skådespelarna. Ett bord och en stol ska även finnas för workshopledaren/teknikern. Inga glasdörrar/väggar ut mot korridor.

GAGE

Första föreställningen: 7 500 kr exkl. moms.
Andra föreställningen samma dag och i samma lokal: 3000 kr exkl. moms.

Traktamente tillkommer med 220 kr/person. Antalet personer är totalt fyra.

Vill du göra en bokning av den här föreställningen? Kontakta berörd kontaktperson i respektive län.

Frågor, priser och bokning – Kalmar län
Verksamhetsutvecklare barn och unga
Anna Flensburg
0706-35 77 38
anna.flensburg@riksteatern.se

Frågor, priser, bokning – Blekinge län
Teaterkonsulent
Ann-Christin Bernhardsson
0455-30 51 43 (även mobil)
ann-christin.bernhardsson@riksteatern.se

Frågor, priser, bokning – Kronobergs län
Säljare/Marknadsförare
Johan Selander
0470-70 05 05
johan.selander@regionteatern.se