Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Bokstavsbyrån

Om föreställningen

Ord på B – förslag? Följ med Zebra Dans när olika läs- och skrivuppgifter ska lösas!

Inger och Sanna har mycket att göra! Telefonen ringer stup i kvarten och dansarna får olika läs- och skrivuppgifter att lösa. Åt vilket håll skrivs ett brev? Hur blir en krumelur en bokstav?  

I ”Bokstavsbyrån” är barnen med och ljudar när ord bildas och brev ska skrivas. Sammansatta ord får eget liv och plötsligt dansas orden till en härlig låt. Med utgångspunkt från läroplanen tar ”Bokstavsbyrån” fasta på fantasi, lek och rörelse för att på ett lustfullt sätt arbeta med barns språkutveckling. Föreställningen kompletterar den ordinarie läs- och skrivundervisningen via estetiska läroprocesser och scenkonst.

En dansverkstad med lek- och rörelsebaserade övningar för och med barnen följer direkt efter föreställningen. 

Ensemble: Zebra Dans

Medverkande: Inger Kolterud och Sanna Lundström

Press:

”Här blir alfabetet bokstavligt till en fysisk koreografi. Det är en smart idé som rymmer både pedagogiska och konstnärliga aspekter. Dansarna riktar sig ibland direkt till barnen och väcker deras engagemang när de får gissa, bokstavera och visa vad de kan” – Anna Ångström, SvD

 

TURNÉPERIOD: HT 2019
ÅLDER:
6-7 år
PUBLIK: 60 barn

LÄNGD: 30 min 
FST/DAG: 2
SPELYTA: 8 x 8 meter 
TAKHÖJD: 3 meter
ELKRAV: 1 x 16 A,
ANDRA ELKRAV: 3 fas 16 A eller 32 A
MÖRKLÄGGNING: Ja

BÄRHJÄLP: 1
BYGG/RIVTID: 3 h / 2 h
LOGEBEHOV: 2 kvinnor
Antal turnerande tekniker: 1
ANDRA LOKALKRAV: Golvet får ej vara av sten eller betong. Eventuellt behövs en större scenyta för stativ. Det bästa är om barnen kan vara i samma höjd som scenen. Om möjligt sitta på scenen.
ÖVRIG TEKNISK INFO: Zebra Dans tar med all teknik.

PRIS

Första föreställningen: 12 000 kr 
Andra föreställningen samma dag och plats: 9 000 kr 

Traktamente, boende och ersättning för resa tillkommer. 

Riksteatern Kalmar län står för boende och resa för bokningar i Kalmar län när bokningen görs via scenkonstkonsulenten.

Vill du göra en bokning av den här föreställningen? Kontakta berörd kontaktperson i respektive län.

Frågor, priser och bokning – Kalmar län
Scenkonstkonsulent Barn och unga
Anna Flensburg
070-635 77 38
anna.flensburg@riksteatern.se

Frågor, priser, bokning – Blekinge län
Scenkonstkonsulent
Ann-Christin Bernhardsson
0455-30 51 43 (även mobil)
ann-christin.bernhardsson@riksteatern.se

Frågor, priser, bokning – Kronobergs län
Säljare/Marknadsförare
Erik Alering
0470-70 05 05
erik.alering@regionteatern.se