Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Otyper (Våren 2020)

Om föreställningen

Befria tingen! Befria människorna! Fantasin till makten!

I en tid där ungas självbild och syn på världen blir alltmer styrd av stereotyper vill vi med den humoristiska och normkreativa föreställningen ”Otyper” betona fantasins frihet och hylla det kritiska tänkandet. 

Föreställningen utgår ifrån arketypiska och populärkulturella figurer som Hulken, My Little Pony, Mona Lisa och Donald Trump i syfte att befria dem från deras hårt sittande tvångströjor. Vi leker och plockar isär deras kostymer, prylar, språk och personligheter för att sätta ihop dem i nya befriande kombinationer. 

”Otyper” vill ge sin unga publik en ovanlig teaterupplevelse där det vardagliga får bli extraordinärt i berättelser bortom det stereotypa. 

Sista beställningsdag: 15 maj 2019

Kontaktperson ”Otyper”:
Emilie Larsson, distriktsansvarig

070-68 29 704
emilie.larsson@riksteatern.se

SPELPERIOD: 3 mars – 31 maj 2020
ÅLDER: 
Åk 1-3
PUBLIK: max 60 barn
LÄNGD: 60 min
FST/DAG: 2
LOGEBEHOV: 2 loger för kvinnor, 1 loge för män
SPELYTA: 9 meter bred x 13 meter djup
TAKHÖJD: 4 meter
ELKRAV: 1 x 10 A och 1 x 16 A
BÄRHJÄLP: 2 personer
BYGG/RIVTID: 3 h / 1,5 h
ÖVRIG INFO: Fri golvyta och fri takhöjd enligt angivna minstamått. Produktionen medför sittplatser/gradin.
Antal turnerande tekniker: 3

TOTALPRIS: 8 000 kr (exkl. moms)

Vill du göra en bokning av den här föreställningen? Kontakta berörd kontaktperson i respektive län.

Frågor, priser och bokning – Kalmar län
Scenkonstkonsulent Barn och unga
Anna Flensburg
070-635 77 38
anna.flensburg@riksteatern.se

Frågor, priser, bokning – Blekinge län
Scenkonstkonsulent
Ann-Christin Bernhardsson
0455-30 51 43 (även mobil)
ann-christin.bernhardsson@riksteatern.se

Frågor, priser, bokning – Kronobergs län
Säljare/Marknadsförare
Erik Alering
0470-70 05 05
erik.alering@regionteatern.se