Skip to main content

Kulturbus

Kultur för barn, unga och skolor i Kalmar län

Scen:se – föreställningen ”Stranden” (HT19)

Om föreställningen

Alla barn och unga oavsett funktionalitet har rätt att delta i och ha tillgång till scenkonst på sina villkor! Därför har Riksteatern skapat projektet Scen:se för att förse barn och unga med svåra intellektuella funktionsvariationer med scenkonst.

Som en del av Scen:se producerar Riksteatern i samarbete med Folkteatern Gävleborg två olika föreställningar med syftet att på ett nyskapande och högkvalitativt sätt, genom scenkonsten, finna vägar till att interaktivt kommunicera och skapa närvaro, lek, glädje och utveckling.

En dramapedagog medföljer båda föreställningarna och det finns möjlighet för grundsärskolans pedagoger att få med sig ett dramapedagogiskt material för att själva kunna arbeta vidare med sina elever. Projektet syftar också till att skapa en grund till ett fortsatt arbete för att bredda scenkonstvärlden för barn och unga med funktionsvariationer. 

Föreställning 1. ”Stranden”
”Stranden” riktar sig till barn och unga som går i Grundsärskolans träningsklasser och Gymnasiesärskolans Individuella program. 

”Stranden” utgår ifrån dikten ”Dover Beach” skriven av Matthew Arnold. Regissören Tim Webb arbetar multisensoriskt och interaktivt, utifrån barnens behov, med lukt, rumsligt medvetande, beröring, syn och hörsel. Föreställningarna byggs upp i flera lager för att kunna tilltala barn med olika funktionsvariationer på träningsskolorna. Scenografin anpassas också med specialgjorda sittplatser. Specialkomponerad musik av den brittiska kompositören Max Reinhardt framförs live på scenen av skådespelarna. 

Kontaktperson ”Stranden”
Emilie Larsson, distriktsansvarig
emilie.larsson@riksteatern.se, 070-68 29 704

TURNÉPERIOD: 17 sep 2019 – 29 nov 2019
MÅLGRUPP: Grundsärskolans träningsklasser och Gymnasiesärskolans individuella program

PUBLIK: max 8
LÄNGD: 40 min
FST/DAG: 1
SPELYTA: 8 meter (bredd) x 6 meter (djup)
TAKHÖJD: 4 meter
ELKRAV: 1 x 16 A och 1 x 10 A
MÖRKLÄGGNING: Ja, nödvändigt
LOGEBEHOV: 1 kvinna, 1 man

BÄRHJÄLP: 2 personer
BYGG/RIVTID: 4 h / 1,5 h
ANDRA LOKALKRAV: God tillgänglighet för publiken. 23 grader varmt i spellokalen

PRIS:

Kostnadsfritt

Vill du göra en bokning av den här föreställningen? Kontakta berörd kontaktperson i respektive län.

Frågor, priser och bokning – Kalmar län
Scenkonstkonsulent Barn och unga
Anna Flensburg
070-635 77 38
anna.flensburg@riksteatern.se

Frågor, priser, bokning – Blekinge län
Scenkonstkonsulent
Ann-Christin Bernhardsson
0455-30 51 43 (även mobil)
ann-christin.bernhardsson@riksteatern.se

Frågor, priser, bokning – Kronobergs län
Säljare/Marknadsförare
Erik Alering
0470-70 05 05
erik.alering@regionteatern.se